Anna Calvet


L’Anna és un dels quatre pilars fundadors del nostre centre felí. Es va llicenciar al 1998 a la Universitat Autònoma de Barcelona, de fet l’Anna, en Salva i en Diego ja eren companys de classe per aquelles èpoques. L’Anna és la nostra cirurgiana principal, tan per a teixits tous (pell, digestiu, respiratori) com per a traumatologia. Porta a les seves esquenes més de 7500 cirurgies de tot tipus. L’any 2010 segueix els cursos de cirurgia general i traumatologia impartits per Improve a Barcelona. Actualmen,t es troba en procés d’acreditació de cirurgia per part d’AVEPA (Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales)
A part de la cirurgia la seva gran àrea d’interès és la dermatologia. Dins de la dermatologia felina els problemes d’ hipersensibilitat (Al·lèrgies)) i els Eosinofílics) són els que centren la seva investigació.
A nivell professional va fundar al 2001 junt amb en Salva la clínica SA veterinaris-Poble Sec, clínica que ha estat el bressol on s’ha anat gestant la idea que és ara CFB.
L’Anna i en Salva són parella i tenen dos fills, bojos com ells per als gats (val a dir) i dos gats, l’Isaac i la Natasha, tot i que sempre es fa pal·les que l’Isaac s’estima més l’Anna i la Natasha busca sempre en Salva.

Anna Calvet