Cirurgia

La Clínica Felina Barcelona està plenament preparada per a resoldre qualsevol patologia que requereixi un tractament quirúrgic, ja siguin de les més típiques però no per aquest motiu menys importants, castracions i ovariohisterectomies a toracotomies. La responsable de l’àrea quirúrgica a la CFB és l’Anna Calvet. Malauradament, tot sovint els nostres gats necessiten d’una visita especialitzada deguda a una coixera o per un traumatisme. A la CFB disposem de tots els mitjans necessaris per a resoldre aquests casos amb els sistemes més avançats des dels coneguts fixadors externs a plaques i visos.
Per a que un servei de cirurgia funcioni cal un bon servei d’anestèsia, històricament l’anestèsia de petits animals ha estat una especialitat que sempre ha quedat com en segon pla, i encara ara, són pocs els centres que tenen a un veterinari encarregat de l’anestesia. A la CFB tenim l’avantatge de gaudir d’un anestesista sempre que tenim un pacient sedat o adormit. Això alleugereix la tasca del cirurgià i fa que estiguem més a sobre davant qualsevol incidència ocorreguda durant la sedació o l’anestesia. A més a més permet l’aplicació de tècniques anestésico/analgèsiques específiques que permeten un pla anestèsic més lleuger i una millor recuperació. L’encarregat principal de l’anestesia a la CFB és en Salva Cervantes

Cirurgia