Clínica del dolor

Més sovint del que ens agradaria ens trobem amb pacients on degut a diferents factors només podem ajudar-los a mantenir el nivell de qualitat de vida. Dins d’aquest grup de pacients, els que pateixen de dolor crònic ja sigui ortopèdic (p.e.malalties del disc intervertebral, artrosis, males-unions...), oncològic, dolor oro-facial, membres fantasma... són els més afavorits d’una intervenció integral ja no de la causa del seu dolor sinó d’un tractament del dolor personalitzat. A la CFB a més d’utilitzar multitud de tècniques analgèsiques, disposem de làser teràpia d’alta freqüència i d’electrogeneradors per a la recuperació/manteniment de la massa muscular. El responsable d’aquest servei és en Salvador Cervantes, no dubteu de posar-vos en contacte amb ell via mail si teniu un gat que pateix de qualsevol dolor crònic i a qui les tècniques tradicionals no han funcionat.

Clínica del dolor