Comportament

Els problemes de conducta en el gat suposen un greu inconvenient per la convivència a la llar i hi ha estudis que demostren que augmenten el risc d’abandonament o eutanàsia. A més, les alteracions comportamentals poden se causa, conseqüència o agreujant de diverses malalties físiques.
Degut a tot això, diagnosticar i tractar adequadament les alteracions del comportament suposa un pilar important en el nostre projecte; lluitem pel benestar del gat i de qui conviu amb ell.
Disposem de mitjans i material de gran qualitat que ens són molt útils per ajudar al propietari a comprendre què li passa al seu gat per establir una relació de confiança clau en les situacions més complicades.
Oferim un servei complert de diagnòstic, seguiment del tractament (modificació de condcuta, farmacològic, etc) i acompanyament per assolir amb èxit els objectius proposats.

Comportament