Dermatologia

Els problemes que afecte a la pell dels gats són un dels motius més freqüents de consulta. Des d’un problema per puces a malalties immunomediades engloben tot un espectre molt ampli que requereix d’experiència i mitjans. A la CFB gaudim d’ambdues coses amb la presència de la nostra responsable del servei: Anna Calvet i totes les eines necessàries per al seu diagnòstic. Malauradament, molts d’aquests problemes (p.e. al·lèrgies, malalties eosinofíliques o tumors epiteliotròpics) requereixen de tractaments llargs o fins i tot crònics. L’acompanyarem i assessorarem durant tot el procés, resolent dubtes i problemes amb professionalitat, celeritat i empatia.

Dermatologia