Medicina Interna

Els Internistes, o especialistes en Medicina Interna, diagnostiquen i tracten els problemes localitzats als òrgans interns. Inclou per tant l’endocrinologia (desordres hormonals), gastroenterologia (digestiu), les malalties infeccioses, l’hematologia, la nefrologia (ronyons) i la urologia (vies urinàries). En el procés diagnòstic, l’internista farà servir en primer lloc la informació obtinguda durant l’anamnesi (les preguntes que us farem sobre els motius de la visita i els seus antecedents), per després dur a terme una exploració física. En un pas posterior, en el cas de ser necessari, es podrà requerir de l’anàlisi sanguini d’alguns paràmetres, o bé l’anàlisi urinari o en últim terme realitzar proves d’imatge com la radiografia o l’ecografia. Gràcies a disposar d’un laboratori a la pròpia clínica, es poden obtenir resultats de forma àgil i ràpida en cas de caldre. Per últim, però no menys important, tenim cura de no oblidar el diagnòstic de la hipertensió arterial en els nostres gats, per això, a CFB es realitza la mesura rutinària de la pressió arterial mitjançant dos sistemes, Doppler i oscil·lomètric. Els responsables d’aquesta gran àrea són en Diego i en Salva

Medicina Interna