Nutrició

La nutrició és el cinquè signe vital i per això forma part de cadascun dels nostres protocols, ja sigui en el tractament d’una malaltia renal crònica, en una diabetis o en un cas oncològic.
Les peculiaritats fisiològiques del gat en referència a la nutrició fan que dediquem molt de temps i esforç en la nostra formació i la dels propietaris per poder aplicar a cada cas les recomanacions més beneficioses per ajudar en el tractament i/o promoure una vida més saludable i longeva als nostres estimats felins.
Oferim assessorament personalitzat per cada cas particular en qualsevol tipus de patologia o combinació de patologies i programes integrals pel control de l’obesitat, una de les patologies més freqüents avui en dia. L’assessorament compren des de l’elecció de la dieta o dietes més adients a cada cas fins a la forma d’alimentar-los, com aplicar les recomanacions i quins altres canvis en l’entorn del gat s’han de fer.
Ens comprometem a formar part activa de cada programa de nutrició que realitzem, per la seva tranquilitat i el benestar físic i emocional del gat.
La responsable del servei és l’Ana Prats.

Nutrició