Oncologia

A l’última década el càncer s’ha convertit en una malaltia més comú del que ens agradaria en les nostres mascotes degut que la seva esperança de vida és més llarga. Per aquest motiu l’oncologia veterinària és una especialitat que ha experimentat un avanç científic important en els últims anys.
El propòsit de l’oncologia veterinària és vetllar pel benestar dels pacients amb càncer i millorar la seva qualitat de vida. Un diagnòstic precoç permetrà poder optar al tractament més adequat a cada pacient (cirurgia, quimioteràpia, quimioteràpia metronòmica) i minimitzar les complicacions que produeix la malaltia i perllongar la supervivència amb la major qualitat de vida.
El nostre equip et guiarà i acompanyarà per trobar la millor opció pel teu gat; el càncer és una malaltia tractable i, en alguns casos, curable.
La responsable del servei és l’Elisa Lòpez.

Oncologia